Baggrund

Information og viden om historisk og politisk baggrund og geologifaglige begreber

Kongerigets Kontinentalsokkelprojekt

Tidslinje og grundlæggende information om samarbejdet

Hvad er en kontinentalsokkel?

Bliv klogere på de geologiske termer

Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser

FN har nedsat Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser, som er den instans, kyststaterne skal fremlægge deres dokumentation for.