Ekspeditioner og feltarbejde

Arktis

På grund af de vanskelige is- og vejrforhold i området nord for Grønland og de store afstande til nærmeste infrastruktur, er dataindsamling i dette område en stor logistisk udfordring.

Siden foråret 2006 er der gennemført seks vellykkede dataindsamlingsaktiviteter i området nord for Grønland, de tre LOMROG togter i 2007, 2009 og 2012 i et samarbejde med det svenske Polarforskningssekretariat, og de resterende i tæt samarbejde med Canada:

  • LORITA ekspeditionen i foråret 2006 – indsamling af refraktionsseismiske data med den canadiske militærstation Alert med Ellesmere Island som basis.
  • LOMROG togtet i sommeren 2007 med den svenske isbryder Oden i et samarbejde med det svenske Polarforskningssekretariat og med den russiske atomisbryder 50 let Pobedy som støtteisbryder – indsamling af primært batymetriske, seismiske og gravimetriske data. En canadisk søopmåler deltog i togtet.
  • Indsamling af batymetriske og gravimetriske data fra havisen i foråret 2009 med en canadisk islejr ved Ward Hunt Island som basis.
  • Indsamling af flybårne geofysiske data i foråret 2009 på begge sider af Lomonosov Ryggen.
  • LOMROG II togtet i sommeren 2009 med den svenske isbryder Oden i et samarbejde med det svenske Polarforskningssekretariat – indsamling af primært batymetriske, seismiske og gravimetriske data. En canadisk og en russisk søopmåler deltog i togtet.
  • LOMROG III togtet i sommeren 2012 med den svenske isbryder Oden i et samarbejde med det svenske Polarforskningssekretariat – indsamling af primært seismiske, batymetriske og gravimetriske data samt bjergartsprøver fra Lomonosov Ryggen ved bundskrab.

Projektet på den måde fulgt det koncept for dataindsamlingen som blev udviklet under det såkaldte forprojekt i 2002. Med LOMROG III togtet i 2012 blev arbejdet med at indsamle data i området nord for Grønland indenfor Kontinentalsokkelprojektets rammer afsluttet.

I den korte video Kontinentalsokkelprojektet i det Arktiske Ocean skildres de udfordringer, der har været med at indsamle de nødvendige data i området nord for Grønland. Se også DR2-dokumentaren Erobringstogt til Nordpolen om LOMROG III togtet fra 13. februar 2013 og læs mere om togtet i Martin Breums bog Når Isen forsvinder.

Øvrige områder

Vilkårene for feltarbejde i de to andre grønlandske submissionsområder og rundt omkring Færøerne var mere lempelige med væsentlig mindre eller helt uden havis. Kontinentalsokkelprojektet gennemførte en række ekspeditioner for at kortlægge vanddybderne og tykkelsen af de sedimentære aflejringer under havbunden. Udover det var der fokus på den geologiske karakterisering af relevante undersøiske hævninger og plateauer såsom Eirik Ryggen syd for Grønland, Østgrønlands Ryggen i Nordøstgrønland, Ægir Ryggen nord for Færøerne og Færø-Rockall Plateauet sydvest for Færøerne. Her brugte man bl.a. refraktionsseismiske målinger samt geologisk prøvetagning fra havbunden.

For nogle af ekspeditionerne findes der flere oplysninger:

Kontinentalsokkelprojektet, video af Kenneth Sorento Film © 2018.

Erobringstogt til Nordpolen, DR-dokumentar.

Geografisk Orientering 3/ 2017

Christian Marcussen fortæller om kortlægningen af den arktiske Kontinentalsokkel i en artikel i Geografisk Orientering nr. 3 fra 2017, hvor man kan læse om de vanskelige vejrforhold. Det kræver login at få adgang.