EAGER 2011 togtet med den svenske isbryder Oden

EAGER 2011 togtet (East Greenland Ridge) med den svenske isbryder Oden blev planlagt for at indsamle forskellige typer data (multibeam bathymetriske (vanddybde), subbottomprofiler, seismiske refleksions- og refraktionsdata og gravimetriske data) i området ud for Nordøstgrønland i forbindelse med Kontinentalsokkelprojektet. Togtet blev organiseret i samarbejde med det svenske Polarforskningssekretariat.

EAGER 2011 togtet startede i Longyearbyen på Svalbard den 17. August og sluttede sammesteds den 9. september.

Projektbeskrivelse

Indsamlingen af havbundsdybdedata fokuserede på en kortlægning af Østgrønlands Ryggen og kontinentalskråningen af den nordøstgrønlandske shelf syd for denne ryg.

Multibeam ekkoloddet kørte kontinuert under hele togtet for at skaffe et godt grundlag for at kunne studere havbundens morfologi og de processer der har dannet havbunden. Oden er udstyret med et skrogmonteret Kongsberg EM 122 multibeam (flerstråle) ekkolod som opererer ved en frekvens af 12 kHz og indsamler data i et område under skibet med en bredde, der svarer til cirka fem gange vanddybden. Derudover blev der kontinuert indsamlet data med Oden’s 2-8 kHz chirp sonar system SBP 120 for at kunne karakterisere de øverste 50 til 200 meter af sedimenterne under havbunden.

Den seismiske dataindsamling havde til formål at undersøge, hvorledes Østgrønlands Ryggen er forbundet med den Nordøstgrønlandske shelf. De refraktionsseismiske undersøgelser, der undersøger den dybere struktur af jordskorpen, brugte både havbunds seismometer (ocean bottom seismometer, OBS – seismiske bøjer, der bliver sat på havbunden mens målingerne foregår) og sonobuoys , der driver i overfladen. Refleksionsseismiske data blev indsamlet med et relativt kort (200 m) lyttekabel (streamer).

De seismiske linjer havde en samlet længde på ca. 420 km.

Den seismiske kilde bestod af fire G-gun’s (luftkanoner), hver med et volumen på 520 cubic inch (8.5 liter) og dermed et samlet volumen på 2080 cubic inch (34 liter). De fire luftkanoner blev samlet to og to og ophængt i en ramme, som blev trukket bagved skibet i en dybde af 9 meter. Under de refraktionsseismiske undersøgelser blev de fire luftkanoner affyret hvert minut med et tryk på 3000 PSI svarende til 200 bar, mens kun to luftkanoner blev brugt under de refleksionsseismiske målinger dog med et interval på 12 sekunder.

Indsamling af oceanografiske data blev gennemført løbende herunder CTD casts og indsamling af vandprøver. Dataene blev blandt andet brugt til at korrigere multibeam data. Gravimetriske data blev også indsamlet kontinuerligt under togtet. Endeligt var et biokemisk og ornitologisk projekt tilknyttet togtet.

Korte feltrapporter fra EAGER 2011 togtet kan findes på det Svenske Polarforskningssekretariats hjemmeside.

Kort viser Fram Strædet og Grønlandshavet. Arbejdsområdet for EAGER 2011 togtet er vist med en rød ellipse.