Indsatsen omkring Grønland

Siden 2003 er der som et led i Kontinentalsokkelprojektet blevet indsamlet data i hvert af de fem områder, der har interesse for Danmark, Færøerne og Grønland. Data er indsamlet med henblik på at dokumentere havbundens beskaffenhed og fastlægge ydergrænsen af kontinentalsoklen i henhold til de regler, der er givet i Havretskonventionens artikel 76.

Rundt omkring Grønland arbejdede Kontinentalsokkelprojektet i tre havområder som ligger syd, nordøst og nord for Grønland. På grund af de meget forskellige is- og vejrforhold, kunne indsamlingen af de nødvendige videnskabelige data for området syd for Grønland allerede afsluttes i 2009, mens den sidste ekspedition nord for Grønland blev gennemført i 2012.

Analysen af de forskellige datatyper tog yderligere tid, men i 2012 kunne en taskforce under formandskab af GEUS afslutte den videnskabelige dokumentation vedrørende sokkelområdet udenfor 200 sømilegrænsen syd for Grønland og aflevere den til Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS).

Herefter fortsatte taskforcen sit arbejde i området nordøst for Grønland, og den dokumentation som tilhørte kravet på kontinentalsokkel udenfor 200 sømil, blev afleveret til CLCS i 2013. Efterfølgende kunne taksforcen koncentrere sig om området nord for Grønland som det sidste og med 895.000 km2 arealmæssigt største kravområde. CLCS modtog den nødvendige dokumentation vedrørende dette område den 15.december 2014.

Kort over de tre submissionsområder ved Grønland

Oversigtskort der viser alle fem submissionsområder