LORITA-1 2006 4. feltrapport

Alert 5. april, 2006

Fremsendt af Ron Verral og Trine Dahl-Jensen

Redigeret af Henrik Højmark Thomsen, GEUS

Helikopterne er ankommet til Alert

Den 4. april, 2006

Vejret i Alert: -26 grader om morgenen, overskyet, ingen vind. Midt på eftermiddagen -15 grader.

Twin Otteren fløj atter brændstof ud til depotet ved islejren. Ron Verral og Jopee Kiguktak fløj med for at lave en rekognoscering af isforholdene på turen tilbage til Alert langs den sydligste af de seismiske linier, der løber fra land og 200 km ud i Polhavet. De tre beboere i lejren har det godt og trives. Der er stadig mange åbninger i isen langs linien. Det skaber dog ikke nogen problemer for at gennemføre sprængningerne og sætte instrumenterne op, men åbningerne skaber tåge. Det var derfor en meget frustrerende tur for Ron og Jopee, der havde svært ved at se isen på store dele af turen, og flyvningen foregik kun i 60-70 meters højde, for at komme under det meste af tågen.

I Alert har vi stadig travlt med at klargøre udstyret og planlægge arbejdet. Vi fremsender lidt billeder af folk i Alert, så I kan få et lille indtryk af, hvordan vi har det. Vi har besluttet at starte på tværlinien, der løber på tværs af den undersøiske Lomonosov Ryg, selv om det ikke er den linie, der har højest prioritet. Det vil give tid til, at åbningerne i isen langs den højt prioriterede sydlige linie kan fryse til, og så kan vi få strømlinet vores arbejdsrutiner. Desuden er positionen af brændstofdepotet ved islejren OK til arbejdet på tværlinien, og hvis vi bliver tvunget til at flytte det senere, så kan vi flytte det til en god position for arbejdet på de to andre linier.

Bevægelsen af islejren med brændstofdepotet er aftaget noget, og den er nu mindre end 100 meter i timen. Desuden bevæger lejren sig nu mod syd og ikke mod vest som de tidligere dage.

Sprængningsholdet og boreholdet mødtes med de to ekspeditionsledere Trine Dahl-Jensen fra GEUS og Ruth Jackson fra Geological Survey of Canada, Atlantic for at planlægge arbejdet på linien. Det blev besluttet at arbejde i tre hold, hver med sin helikopter. Først flyver boreholdet ud for at bore huller i havisen. De markerer også hullerne, så næste hold kan finde dem. Så følger fragtholdet, der skal transportere sprængstof, sprængsnor, reb og andet sprænggrej ud til alle hullerne. De efterlader en lille sender med GPS sammen med grejet ved hvert hul. Den sender hele tiden sin position tilbage til Alert, så vi ved, hvor grejet befinder sig. Og endelig følger ladeholdet, der monterer sprængstoffet og efterladet positionerne klar til sprængning.

De tre helikoptere ankom om aftenen efter at have brugt hele dagen på at flyve op fra Resolute Bay. Det er dejligt at se dem her, og nu kan arbejdet på linierne starte.

Dagens lektion i geografi og historie:

Lomonosov Ryggen ligger omkring 1000 meter under havets overflade. Denne undersøiske bjergkæde er 50 til 70 kilometer bred og strækker sig 1500 kilometer hen over Polhavets bund fra Grønland til Sibirien. Ryggen er opkaldt efter Mikhail Lomonosov, der var en meget dygtig russiske videnskabsmand, der levede i 18th århundrede. Han blev født i 1711 og studerede sprog og filosofi i Moskva. Fra 1736 levede han i St. Petersborg og blev udnævnt til professor i 1945. Han har oversat mange filosokiske værker til russisk og publiceret mange videnskabelig og litterære værker. Lomonosov døde i St. Petersborg i 1765.

Den 5. april, 2006

Vejret i Alert: -26 grader om tåge morgenen, noget overskyet, ingen vind. Midt på eftermiddagen -15 grader.

Der har ikke været nogen flyvning ud på havisen i dag. Der var tåge i Alert om morgenen, og der har hele dagen været dårlig sigt ved islejren. Islejren sender nu vejrdata ind til hos hver dag klokken 8 og 20. Islejrens drift med isen er skiftet, og den driver nu tilbage mod øst.

Vi har briefet helikopterpiloterne om vores planer for arbejdet, og alle som skal ud at flyve med helikopterne har fået en sikkerhedsbriefing i, hvordan man gebærder sig omkring en helikopter.

Vi har desuden testet, hvor mange instrumenter, der kan pakkes ind i helikopterne og fortsat klargøringen af alt udstyret, så vi er klar til at begynde arbejdet, når vejret bliver bedre. Nu da helikopterne er her, så er det vejret, der bekymrer os mest.

Grafik, der viser Grønland og Canada set fra Polhavet. Polhavet er uden vand, og man kan derfor se den meget markante Lomonosov Ryg, der strækker sig ud i Polhavet, fra det sted hvor Grønland og Canada er tættest ved hinanden.

Islejrens drift med isen fra den 31. marts til den 5. april. De første dage bevægede lejren sig hurtig mod vest. Den 4. april ændrede driften retning og stationen drev kortvarigt mod syd. I dag den 5. april driver islejren nu tilbage mod øst.

Den canadiske ekspeditionsleder Ruth Jackson flankeret af John Shimeld. I baggrunden ses the Black Hills. De har helt sikkert fået deres navn om sommeren. Foto: Ron Verall.

Den canadiske ekspeditionsleder Ruth Jackson flankeret af John Shimeld. I baggrunden ses the Black Hills. De har helt sikkert fået deres navn om sommeren. Foto: Ron Verall.

Dave Maloley i sin lille hule i Alert. Hulen er et lille kontor i Spinnaker bygningen. Her kommunikerer han med fly og med resten af verden.

Dave Maloley i sin lille hule i Alert. Hulen er et lille kontor i Spinnaker bygningen. Her kommunikerer han med fly og med resten af verden. Foto: Trine Dahl-Jensen

Dave Mololey og Isa Asudeh i Spinnaker bygningen. Dave lytter koncentreret til en Isa, der er ved at forklare et eller andet

Dave Mololey og Isa Asudeh i Spinnaker bygningen. Dave lytter koncentreret til en Isa, der er ved at forklare et eller andet.