Området syd for Grønland

Området er mod vest og sydvest afgrænset af Canadas 200 sømilegrænse, mod nordøst af Islands 200 sømilegrænse. Da den grønlandske kontinentalsokkel ud for den vestlige del af Sydgrønland generelt er relativ smal, kommer sedimentformlen (Gardiner formlen) i brug i dette område. Eirik Ryggen, der ligger sydvest for Kap Farvel, er en del af den sydgrønlandske kontinentalskråning. Ud for denne ryg samt ud for den østlige del af Sydgrønland anvendes Hedberg formlen. Ingen af disse to formler bringer den ydre grænse for kontinentalsoklen ud over 350 sømil, den ene af to begrænsningslinjer i henhold til artikel 76 i FN’s Havretskonvention.

Undersøgelserne i området syd for Grønland har først og fremmest koncentreret sig om:

  • Bestemmelse af kontinentalskråningens fod ved hjælp af indsamling af batymetriske data i området.
  • Indsamling af seismiske data for at kortlægge sedimenttykkelserne udenfor kontinentalskråningens fod.
  • Indsamling af data, der kan karakterisere Eirik Ryggen, for eksempel refraktionsseismiske data.

Kontinentalsokkelprojektet indsamlede i årene 2003 og 2006 seismiske data som blev suppleret med eksisterende data. I 2008 blev der indsamlet batymetriske data (multibeam data) langs kontinentalskråningen og langs tværgående profiler med en indbyrdes afstand på cirka 45 sømil.

I samarbejde med Canada blev der i 2009 indsamlet refraktionsseismiske data henover Eirik Ryggen, mens de batymetriske data i området er blevet suppleret med data indsamlet under et tysk maringeologisk togt samme år. Samarbejdet med Canada har yderligere omfattet udveksling og tolkning af data.

Videnskabelig dokumentation afleveret i 2012

Regeringen afleverede den 14. juni 2012 sammen med Grønlands Selvstyre videnskabelig dokumentation for sit krav på kontinentalsokkel uden for 200 sømilegrænsen syd for Grønland til Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS). Området dækker ca. 115 000 km2 og udgøres af to dele: en sydvestlig del mod Canada og en østlig del mod Island. Dokumentationen, der betegnes som en “submission” blev indgivet gennem FN’s generalsekretær i henhold til den procedure, der er fastlagt i FN’s Havretskonvention af 1982, som Kongeriget ratificerede i 2004 (se også CLCS’ hjemmeside). En stat har uden videre adkomst til kontinentalsoklen inden for 200 sømil fra kysten. Krav uden for 200 sømil fra kysten skal imidlertid understøttes af særlig dokumentation. Dokumentationen forudsætter indsamling af et omfattende datamateriale, herunder batymetriske og seismiske data.

Canadiske og islandske krav

Canada og Island har krav, der overlapper det dansk/grønlandske krav i henholdsvis det sydvestlige og det østlige delområde. Island indgav sin submission i april 2009, mens Canada indleverede sin submission for dette område i december 2013. I forhold til Canada er opnået et arrangement, hvorefter begge stater giver samtykke til CLCS’ behandling af deres submissioner og senere vil fastlægge grænsen gennem en aftale herom. Med Island har Kongeriget indgået en aftale om deling  af det overlappende område.

Uddrag af submissionen for området syd for Grønland.

Resten af submissionen er ikke offentligt tilgængelig.

Området syd for Grønland. Klik her eller på billedet for stort kort.

Kontinentalsoklens ydre grænser ud over 200 sømil i området syd for Grønland. De røde linjer er 200 sømilegrænser fra henholdsvis Grønland og Norge, mens de sorte linjer viser de aftalte grænser med Norge.