Feltarbejde forår 2009

Som en fortsættelse af LORITA ekspeditionen i 2006, øvrige aktiviteter i foråret 2007 og LOMROG ekspeditionen i 2007, blev det planlagt at indsamle bathymetriske og gravimetriske data fra havisen i området nord for Grønland i perioden slut marts til start maj 2009. Samtidig blev der foretaget en flyopmåling af tyngde- og magnetfeltet i Polhavet nord for Grønland og Canada. Det følgende er den oprindelige projektbeskrivelse.

Projektbeskrivelse af dataindsamlinger, foråret 2009

Dataindsamlingen fra havisen sker i samarbejde med det canadiske kontinentalsokkelprojekt og er baseret på canadisk logistik (landingsbanen i Alert og Eureka, islejre samt canadiske helikoptere og fastvingede fly). Helikoptere og fastvingede fly chartres igennem Polar Continental Shelf Project, en statslig canadisk institution der har til opgave at stille logistik til rådighed i det canadiske arktiske område. Der er tale om fem helikoptere af typen Bell 206 Long Ranger og to DHC-6 Twin Otter fastvingede fly. Helikopterne forventes at blive indchartret fra firmaet Universal Helicopters New Foundland Ltd., mens de fastvingede fly forventes at komme fra firmaet Kenn Borek Air Ltd. Begge firmaer har tidligere opereret i Grønland.

Fly operationer i området nord for Grønland vil kun foregå på havisen uden for 12 sømils grænsen. Der forventes ingen landinger på land i Grønland. Helikopterne vil være baseret i en hovedlejr, der placeres på havisen ud for Ward Hunt Island. Der etableres en mindre islejr (“Fuel camp”) nordøst for denne position, der skal fungere som vejr- og brændstofstation. Endelig vil en “science camp” etableret i grønlandsk farvand i forbindelse med et dansk forskningsprojekt også støtte helikopter operationerne. Mindre lagre af brændstof vil blive etableret efter behov. Den nøjagtige beliggenhed af fornævnte lejre og depoter vil afhænge af isforholdene og andre logistiske forhold, der først kendes når operationerne påbegyndes.

Canadian Hydrographic Service (CHS) er projektleder for det samlede canadisk – danske projekt på havisen, GEUS er projektleder for den danske del, mens den egentlige dataindsamling foretages af Farvandsvæsenet (bathymetri) og DTU Space (gravimetri).

Den bathymetriske dataindsamling foregår med et ekkolod placeret ovenpå havisen. Afstanden mellem målestationerne vil normalt være 5 km, men reduceres til 2km i områder, hvor havdybden ændrer sig hurtigt. Gravimetriske målinger vil foregå med et større interval mellem målestationerne og foretages med et specielt dæmpet gravimeter. Disse gravimetriske data kan senere bruges til at “kalibrere” de aerogravimetriske data.

Kort 1 viser de planlagte bathymetriske og gravimetriske profiler i området nord for Grønland.

Kort 1 viser de planlagte bathymetriske og gravimetriske profiler i området nord for Grønland. De røde linjer repræsenterer det planlagte canadiske program i foråret 2009 og de gule linier programmet i det grønlandske område. De grønne linier er data indsamlet i foråret 2008 efter samme koncept. Fly markerer landingsbaner og islejre (fra vest mod øst er det Eureka (canadisk vejrstation), Alert (canadisk militær station), Ward Hunt Island Camp, “Fuel Camp” og “Science Camp”).

Indsamlingen af aerogravimetriske og aeromagnetiske data er også et fælles canadisk – dansk projekt og foregår sideløbende med dataindsamlingen fra havisen. Til indsamling af aerogravimetriske data indchartres et DC3T fly fra firmaet Kenn Borek Air Ltd. Projektleder for denne del af aktiviteterne i området nord for Grønland er DTU Space. Canadisk samarbejdspartner er Natural Resources Canada, Canadian Geodetic Service.

Kort 2, der viser de planlagte flyvelinier for indsamling af aerogravimetriske og aeromagnetiske data sammen med de tre landingsbaner

Kort 2 viser de planlagte flyvelinier for indsamling af aerogravimetriske og aeromagnetiske data sammen med de tre landingsbaner (Eureka, Alert og Station Nord), der forventes anvendt under projektet.

Arctic Mapping Mission, forår 2009

En fælles dansk – canadisk dataindsamling i det arktiske ocean.

Newsletter 16
April 7-11, 2009
Newsletter 15
April 2-6, 2009
Newsletter 14
March 31- April 1, 2009
Newsletter 13
March 27-30, 2009
Newsletter 12
March 29, 2009
Newsletter 11
March 27-28, 2009
Newsletter 10
March 24-26, 2009
Newsletter 9
March 22-23, 2009
Newsletter 8
March 21, 2009
Newsletter 7
March 9-20, 2009
Newsletter 6
March 9-20, 2009
Newsletter 5
March 9-20, 2009
Newsletter 4
Sunday, March 8, 2009
Newsletter 3
Thursday, March 5, 2009
Newsletter 2
Tuesday, March 3, 2009
Newsletter 1
Monday, March 2, 2009
Newsletter 0
Background – UNCLOS (United Nations Convention on the Law Of the Sea) winter 2009 Arctic projects.

Project Cornerstone, 2009

Test of an AUV in Alert on Ellesmere Island for collection of bathymetric data under the sea ice for the Canadian Continental Shelf Project.

Newsletter 18
April 10
Newsletter 17
April 8
Newsletter 16
April 7
Newsletter 15
April 6
Newsletter 14
April 5
Newsletter 13
April 4
Newsletter 12
April 3
Newsletter 11
April 2
Newsletter 10
April 1
Newsletter 9
March 31
Newsletter 8
March 30
Newsletter 7
March 29
Newsletter 6
March 27
Newsletter 5
March 26
Newsletter 4
March 25
Newsletter 3
March 23 – 24
Newsletter 2
Evening, March 22
Newsletter 1
March 22