LORITA-1 2006 1. feltrapport

Alert 30. marts, 2006
Fremsendt af Ron Verral og Trine Dahl-Jensen

Redigeret af Henrik Højmark Thomsen, GEUS

Moder Natur driller

Kraftig vind og åbninger i isen

Vi klarede det. Endnu engang er vi i Alert, på toppen af verden. Flere af ekspeditionsdeltagerne har været her i over en uge, men hovedparten af ekspeditionen blev fløjet ind fra Edmonton i Canada i går – ti canadier og seks danskere.

Lige nu er hovedproblemet Moder Natur. Hun samarbejder ikke. Sidste uge blæste der i flere dage en stærk faldvind fra det grønlandske højland. Vinden strøg med stor styrke ud over havisen, som vi gerne vil arbejde på, og den har sat isen i bevægelse og skabt sprækker og åbninger i det ellers sammenhængende havisdække. Nogle af åbningerne er meget store, og de skaber problemer. Arbejdet med at etablere en lejr på isen som depot for brændstof og sprængstof begyndte den 26. marts med flyvninger ud til positionen 84° 37.19′ N og 57° 10.25′ V. Den næste dag startede udflyvningen af de første tromler brændstof med Twinn Otteren. Det blev hurtigt klart, at isens bevægelser havde ændret forholdene drastisk og nye sprækker i isen havde åbnet sig omkring positionen. Flyvningen til positionen den 27. marts viste, at depotet var drevet næsten fire kilometer med isen på 24 timer, og vi besluttede os derfor til at flytte depotet længere nord på til et mere favorabelt område. Den nye lejr ligger nu næsten på 85 grader nord. Det har ikke den store betydning for arbejdet, men det viser, hvor langt op i Polhavet den løse is strækker sig.

Moder Natur driller også ekspeditionen på andre områder. De tre helikoptere, der er på vej til Alert syd fra, har været strandet i Iqaluit (Frobisher Bay) i adskillige dage på grund af dårligt vejr. De er nu kommet lidt længere mod nord, men vi forventer dem først fremme i Alert tidligst lørdag den 1. april. Dagene er gået med planlægningsmøder og klargøring af udstyr. Twinn Otteren har igen i dag fløjet to læs med udstyr og brændstof ud til islejren. Lige nu kl. 16.30 er tågen begyndt at vælte ind fra isen og piloten på Twinn Otteren Paul Rask siger, at vejret nu er for dårligt til endnu en flyvning med brændstof til islejren.

Satellitbilledet viser arbejdsområdet i Polhavet den 28 marts. Grønlands kyst ses nederst i billedet og Canadas kyst til venstre. Positionen af islejren, der skal fungere som brændstofdepot, er angivet med en rød prik. De mørke bugtede kurver, der ligner floder på isen er åbninger i havisen. De gule kryds angiver linierne, som vi skal arbejde langs. To linier i forlængelse af hinanden, der strækker sig fra Grønlands kyst ud i Polhavet og en linie på tværs nord for breddegraden 84 grader N.

Satellitbilledet viser arbejdsområdet i Polhavet den 28 marts. Grønlands kyst ses nederst i billedet og Canadas kyst til venstre. Positionen af islejren, der skal fungere som brændstofdepot, er angivet med en rød prik. De mørke bugtede kurver, der ligner floder på isen er åbninger i havisen. De gule kryds angiver linierne, som vi skal arbejde langs. To linier i forlængelse af hinanden, der strækker sig fra Grønlands kyst ud i Polhavet og en linie på tværs nord for breddegraden 84 grader N.