Om kontinentalsokkelprojektet

Da Folketinget besluttede i 2003, at Danmark skulle ratificere FN’s Havretskonvention af 1982, tilsluttede Færøernes Lagting og Grønlands Landsting sig efterfølgende denne beslutning.

Kongeriget ratificerede FN’s Havretskonvention den 16. november 2004. Fra tidspunktet for ikrafttrædelsens af FN’s Havretskonvention (for Kongerigets vedkommende den 16. december 2004), har en kyststat 10 år til at fremsætte krav om udvidelse af retten til havbunden ud over 200 sømil.

Se tidsplanen for Kontinentalsokkelprojektet

For Danmark, Færøerne og Grønland er der fem relevante områder, herunder selve Nordpolen.

For at kunne dokumentere kravet om retten til nye havbundsområder igangsatte Uddannelses- og Forskningsministeriet Kontinentalsokkelprojektet i samarbejde med det færøske Landsstyre og Grønlands Selvstyre og med deltagelse af danske, færøske og grønlandske institutioner.

Som dokumentation for kravet blev der mellem 2009 og 2014 fremsendt i alt fem delsubmissioner til Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS) som dækker over de fem relevante områder:

  • Nord for Færøerne (NFM) omfattende et område på ca. 88.000 km2. Den 12 marts 2014 afsluttede Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS) behandlingen af denne delsubmission ved udstedelse af en CLCS-rekommandation, der bekræfter den ydre grænse for kontinentalsoklen uden for 200 M. Delsubmissionen blev oprindeligt indsendt til CLCS den 29. april 2009.
  • Syd for Færøerne (SFM) omfattende et område på ca. 608.000 km2 (indsendt den 2. december 2010).
  • Syd for Grønland (SGM) omfattende et område på ca. 115.000 km2 (indsendt den 14. juni 2012).
  • Nordøst for Grønland (NEGM) omfattende et område på ca. 62.000 km2 (indsendt den 26. november 2013).
  • Nord for Grønland (NGM) omfattende et område på ca. 895.000 km2 (indsendt den 15. december 2014).
Naalakkersuisut, Grønlands regering
KEFM logo
link til Løgmansskrivstovan