Området nordøst for Grønland

Området nordøst for Grønland er afgrænset af de eksklusive økonomiske zoner (EEZ) for Svalbard mod nord, for Jan Mayen mod syd og for Grønland mod vest. Siden sommeren 2002 er der gennemført tre vellykkede dataindsamlingsaktiviteter i området nordøst for Grønland, blandt andet i samarbejde med Sverige og Norge:

  • I 2002 blev der i samarbejde med Bergens Universitet indsamlet refraktions- og refleksionsseismiske data under GEUS2002NEG-togtet med det norske forskningsskib Håkon Mosby.
  • I forbindelse med LOMROG I togtet med den svenske isbryder Oden, i et samarbejde med det svenske Polarforskningssekretariat, blev der i 2007 indsamlet både batymetriske og seismiske data ud for Nordøstgrønland.
  • EAGER 2011 togtet indsamlede detaljerede batymetriske data på Østgrønlands Ryggen, samt refraktions- og refleksionsseismiske data, igen med den svenske isbryder Oden.

Desuden blev der i forbindelse med et togt med det norske forskningsskib Helmer Hanssen i oktober 2012 indsamlet bundskrab to steder langs flanken af Østgrønlands Ryggen.

Sammen med Grønlands Selvstyre afleverede den daværende regering den videnskabelige dokumentation for sit krav på kontinentalsoklen nordøst for Grønland. Dokumentationen blev afleveret d. 26. november 2013 til Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS). Det drejer sig om et område på ca. 62.000 km2 udenfor 200 sømil fra Grønlands kyst mellem Grønland og Svalbard (Norge).

Det videnskabelige datamateriale, der i almindelighed betegnes som en “submission”, blev indgivet gennem FN’s generalsekretær i henhold til den procedure, der er fastlagt i FN’s Havretskonvention af 1982, som Kongeriget ratificerede i 2004. En stat har uden videre adkomst til kontinentalsoklen inden for 200 sømil fra kysten. Krav udenfor 200 sømil fra kysten skal imidlertid understøttes af særlig dokumentation. Dokumentationen forudsætter indsamling af et omfattende datamateriale. I denne dokumentation indgår også offentligt tilgængelige data indsamlet af udenlandske forskningstogter i dette område.

Norges kontinentalsokkel udenfor 200 sømil overlapper det dansk/grønlandske krav. Efter behandlingen i CLCS vil det efterfølgende være op til parterne selv at forhandle en bilateral aftale i de tilfælde, hvor der er overlappende krav på et område.

Resume af det fremsatte krav

Et sammendrag af submissionen – det såkaldte ‘Executive Summary’- kan læses her.

De øvrige dele af submissionen er ikke offentligt tilgængelige.

Kontinentalsoklens ydre grænser ud over 200 sømil i området nordøst for Grønland. De røde linjer er 200 sømilegrænser fra henholdsvis Grønland og Norge, mens de sorte linjer viser de aftalte grænser med Norge.