LORITA-1 2006 2. feltrapport

Alert 2. april, 2006
Fremsendt af Ron Verral og Trine Dahl-Jensen

Redigeret af Henrik Højmark Thomsen, GEUS

Fuld gang i forberedelserne

Lejren på havisen er nu bemandet

Forberedelserne med at få islejren sat op fortsætter. Hver dag får vi endnu et par læs brændstof fløjet ud på isen. Vi planlægger hver dag at lave tre flyvninger ud på isen, men den tredje flyvning må ofte aflyses, da der hver eftermiddag driver tåge ind fra isen. Her den 1. april synes vejret imidlertid at blive bedre her i Alert. Vi har et stort polarhøjtryk liggende over os, så solen skinner, det er vindstille og luften er klar og temperaturen er -30 grader. Islejren ligger knap 300 km nord for Alert ude på havisen, og den drev de første dage, hvor der blev fløjet gods ud, med en hastighed på knap 5 km om dagen mod vest. Islejren er endnu ikke bemandet, men vi har alligevel godt check på, hvor den befinder sig. Vi har nemlig monteret en lille sender med GPS ved brændstofdepotet, der hele tiden sender sin position tilbage til Alert. Her kan vi via en speciel hjemmeside hele tiden følge med i, hvor den befinder sig.

Jørgen Skafte, Mike Gorveatt og Greg Middleton, der skal bemande islejren, er i fuld gang med at pakke alt lejrudstyret og sikre sig, at de får det hele med. Resten af mandskabet er i fuld gang med at klargøre alt grejet. Computerne og kommunikationsudstyret er oppe at køre, og der arbejdes hårdt på at checke sprængningsudstyret og de 150 seismometre, der skal bruges på isen. Og på havisen lige ud for stationen bliver boregrejet testet, der skal bruges til at bore hullerne i isen til sprængladningerne.

I dag den 2. april fik vi Jørgen, Mike og Greg installeret i islejren, så den er nu beboet. Vejret i lejren er gråt med lave skyer, temperaturen er -28 grader, og der blæser en vind med 15 km/t. Den første prioritet var at få teltet op og få sat varme på, samt at få radioantennen rejst. På disse himmelstrøg er læ, varme og kommunikation de vigtigste ingredienser. Islejren driver stadig mod vest, men i det seneste døgn er driften aftaget lidt. Den store bevægelse i isen har skabt en del store åbninger i havisen, og syd for islejren er der kun få steder, hvor Twin Otteren kan lande. Flere af vågerne er dog ved at fryse til igen eller lukker på grund af isens drift. Nu kan vi få vejrmeldinger fra lejren, så piloterne på Twin Otteren frem over kan få at vide, hvad der venter dem, når de skal lande på isen.

De tre helikoptere som er på vej op til Alert syd fra er fortsat forsinket på grund af dårligt vejr, og her den 2. april står de stadig vejrfast i Pond Inlet.

Billede fra islejren den 2. april., der nu er beboet af Jørgen, Mike og Greg. Lejren ligger knap 300 kilometer ude i Polhavet nord for Alert. Vejret er ikke for godt. Foto: Ron Verral.

Billede fra islejren den 2. april., der nu er beboet af Jørgen, Mike og Greg. Lejren ligger knap 300 kilometer ude i Polhavet nord for Alert. Vejret er ikke for godt. Foto: Ron Verral.

Billede fra den 31. marts af bygningerne nær landingsbanen på Alert. Billedet er taget fra havisen i den lille bugt Dumbell Bay nær stationen. Isen i forgrunden er 2 meter tyk. Den store bygning, der er nummer to fra venstre er den såkaldte Spinnaker bygning, hvor forskerne og teknikerne arbejder. Foto: Ron Verral.

Billede fra den 31. marts af bygningerne nær landingsbanen på Alert. Billedet er taget fra havisen i den lille bugt Dumbell Bay nær stationen. Isen i forgrunden er 2 meter tyk. Den store bygning, der er nummer to fra venstre er den såkaldte Spinnaker bygning, hvor forskerne og teknikerne arbejder. Foto: Ron Verral.

John Boserup fra GEUS afprøver et letvægtsbor på havisen nær Alert den 31. marts 2006. Foto: Ron Verral.

John Boserup fra GEUS afprøver et letvægtsbor på havisen nær Alert den 31. marts 2006. Foto: Ron Verral.