Supplerende data

Forskellige former for supplerende data kan hjælpe med at beskrive geologien af kontinentalsoklen. Det gælder især klassificeringen af undersøiske højderygge, hvor der skelnes mellem oceanbundsrygge, undersøiske rygge og undersøiske hævninger, som er en naturlig bestanddel af kontinentalsoklen.

Fordi der anvendes forskellige regler for de tre typer, er klassificeringen vigtig og forskellige geofysiske og geologiske metoder kan anvendes her, f.eks.:

  • Gravimetri og magnetik
  • Refraktionsseismik
  • Prøver

Refraktionsseismik foregår ved hjælp af kontrollerede sprængninger. Tim Cartwright er i færd med at trække sprængstofferne hen mod hullet, og Dave Forsyth styrer dem i den anden ende. (Foto: John Boserup)

Prøvemateriale hentes op fra oceanbunden nord for Grønland. Her er det det det andet bundskrab foretaget ved Lomonosov Ryggen, som landes på skibet Odens agterdæk. (Foto: Thomas Funck, GEUS)