Området syd for Grønland

Området syd for Grønland

Området er mod vest og sydvest afgrænset af Canadas 200 sømilegrænse, mod nordøst af Islands 200 sømilegrænse. Da den grønlandske kontinentalsokkel ud for den vestlige del af Sydgrønland generelt er relativ smal, kommer sedimentformlen (Gardiner formlen)
i brug i dette område. Eirik Ryggen, der ligger sydvest for Kap Farvel, er en del af den sydgrønlandske kontinentalskråning. Ud for denne ryg samt ud for den østlige del af Sydgrønland anvendes Hedberg formlen.
Ingen af disse to formler bringer den ydre grænse for kontinentalsoklen ud over 350 sømil, den ene af to afgrænsningslinjer
i henhold til artikel 76 i FN’s havretskonvention.

Undersøgelserne i området syd for Grønland har først og fremmest koncentreret sig om:

  • Bestemmelse af kontinentalskråningens fod ved hjælp af indsamling af bathymetriske data i området.
  • Indsamling af seismiske data for at kortlægge sedimenttykkelserne udenfor kontinentalskråningens fod.
  • Indsamling af data, der kan karakterisere Eirik Ryggen, for eksempel refraktionsseismiske data.

Kontinentalsokkelprojektet har i årene 2003 og 2006 indsamlet seismiske data som suppleres med eksisterende data. I 2008 blev der indsamlet bathymetriske data (multibeam data) langs kontinentalskråningen og langs tværgående profiler med en indbyrdes afstand på cirka 45 sømil. I samarbejde med Canada blev der i 2009 indsamlet refraktionsseismiske data
henover Eirik Ryggen, mens de bathymetriske data i området er blevet suppleret med data indsamlet under et tysk maringeologisk togt samme år. Samarbejdet med Canada har yderligere omfattet udveksling og tolkning af data.

Regeringen har sammen med Grønlands Selvstyre den 14. juni 2012 til Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS) afleveret videnskabelig dokumentation for sit krav på kontinentalsokkel uden for 200 sømilegrænsen syd for Grønland. Området dækker ca. 115 000 km2 og udgøres af to dele: en sydvestlig del mod Canada og en østlig del mod Island. Dokumentationen, der i almindelighed betegnes som en “submission” blev indgivet gennem FN’s generalsekretær i henhold til den procedure, der er fastlagt i FN’s Havretskonvention af 1982, som Kongeriget Danmark ratificerede i 2004 (se også CLCS hjemmeside).
En stat har uden videre adkomst til kontinentalsoklen inden for 200 sømil fra kysten. Krav uden for 200 sømil fra kysten skal imidlertid understøttes af særlig dokumentation. Dokumentationen forudsætter indsamling af et omfattende datamateriale, herunder bathymetriske og seismiske data.

Canada og Island har krav, der overlapper det dansk/grønlandske krav i henholdsvis det sydvestlige og det østlige delområde. Island indgav sin submission i april 2009. Canada har endnu ikke indgivet sin submission. I forhold til Canada er opnået et arrangement, hvorefter begge stater giver samtykke til CLCS’ behandling af deres submissioner og senere vil fastlægge grænsen gennem en aftale herom. Der pågår forhandlinger med Island om en løsning i det overlappende område.

Et resumé af submissionen – det såkaldte “Executive Summary”- kan downloades her
(pdf-fil ~2,5 mb). De øvrige dele af submissionen er ikke offentligt tilgængelige.

Kontinentalsoklens ydre grænser ud over 200 sømil i området syd for Grønland. De røde linjer er henholdsvis Grønlands, Canadas og Islands 200 sømilegrænser mens de sorte linjer viser de aftalte grænser med Canada og Island.

© Kontinentalsokkelprojektet - a76@a76.dk Frontier Theme