Feltarbejde, Forår 2009

Feltarbejde, Forår 2009


Feltrapporter

Som en fortsættelse af LORITA ekspeditionen i 2006, aktiviteter i foråret 2007 og LOMROG ekspeditionen i 2007 (a76.dk/expeditions/index.html
) planlægges at indsamle bathymetriske og gravimetriske data fra havisen i området nord for Grønland i perioden ultimo marts til primo maj 2009. Samtidigt foregår der en flyopmåling af tyngde- og magnetfeltet i Polhavet nord for Grønland og Canada.

Dataindsamlingen fra havisen sker i samarbejde med det canadiske kontinentalsokkelprojekt og er baseret på canadisk logistik (landingsbanen i Alert og Eureka, islejre samt canadiske helikoptere og fastvingede fly). Helikoptere og fastvingede fly chartres igennem Polar Continental Shelf Project (polar.nrcan.gc.ca
), en statslig canadisk institution der har til opgave at stille logistik til rådighed i det canadiske arktiske område. Der er tale om fem helikoptere af typen Bell 206 Long Ranger og to DHC-6 Twin Otter fastvingede fly. Helikopterne forventes at blive indchartret fra firmaet Universal Helicopters New Foundland Ltd.(www.uhnl.nf.ca/about.htm), mens de fastvingede fly forventes at komme fra firmaet Kenn Borek Air Ltd. (www.borekair.com). Begge firmaer har tidligere opereret i Grønland.

Fly operationer i området nord for Grønland vil kun foregå på havisen uden for 12 sømils grænsen. Der forventes ingen landinger på land i Grønland. Helikopterne vil være baseret i en hovedlejr, der placeres på havisen ud for Ward Hunt Island. Der etableres en mindre islejr (“Fuel camp”) nordøst for denne position, der skal fungere som vejr- og brændstofstation. Endelig vil en “science camp” etableret i grønlandsk farvand i forbindelse med et dansk forskningsprojekt også støtte helikopter operationerne. Mindre lagre af brændstof vil blive etableret efter behov. Den nøjagtige beliggenhed af fornævnte lejre og depoter vil afhænge af isforholdene og andre logistiske forhold, der først kendes når operationerne påbegyndes.

Canadian Hydrographic Service (CHS) er projektleder for det samlede canadisk – danske projekt på havisen, GEUS er projektleder for den danske del mens den egentlige dataindsamling foretages af Farvandsvæsenet (bathymetri) og DTU Space (gravimetri).

Den bathymetriske dataindsamling foregår med et ekkolod placeret ovenpå havisen. Afstanden mellem målestationerne vil normalt være 5 km, men reduceres til 2km i områder, hvor havdybden ændrer sig hurtigt. Gravimetriske målinger vil foregå med et større interval mellem målestationerne og foretages med et specielt dæmpet gravimeter. Disse gravimetriske data kan senere bruges til at “kalibrere” de aerogravimetriske data.

kort 1
Kort 1, der viser de planlagte bathymetriske og gravimetriske profiler i området nord for Grønland. De røde linier repræsenterer det planlagte canadiske program i foråret 2009 og de gule linier programmet i det grønlandske område. De grønne linier er data indsamlet i foråret 2008 efter samme koncept. Fly markerer landingsbaner og islejre (fra vest mod øst er det Eureka (canadisk vejrstation), Alert (canadisk militær station), Ward Hunt Island Camp, “Fuel Camp” og “Science Camp”).

Indsamlingen af aerogravimetriske og aeromagnetiske data er også et fælles canadisk – dansk projekt og foregår sideløbende med dataindsamlingen fra havisen. Til indsamling af aerogravimetriske data indchartres et DC3T fly fra firmaet Kenn Borek Air Ltd. Projektleder for denne del af aktiviteterne i området nord for Grønland er DTU Space. Canadisk samarbejdspartner er Natural Resources Canada, Canadian Geodetic Service.

kort 2
Kort 2, der viser de planlagte flyvelinier for indsamling af aerogravimetriske og aeromagnetiske data sammen med de tre landingsbaner (Eureka, Alert og Station Nord), der forventes anvendt under projektet.

Flere oplysninger om de planlagte operationer kan fås ved henvendelse til projektleder Christian Marcussen fra GEUS (

), søopmåler Morten Sølvsten fra Farvandsvæsenet (

) eller afdelingsleder Rene Forsberg fra DTU Space (

).


UNCLOS Continental Shelf Project - Arctic Ocean. Canadian - Danish project

Arctic mapping mission in spring of 2009:

Joint Canadian- Danish data acquisition in the Arctic Ocean

Newsletter no. 16

April 7-11, 2009

arctic_field_trip_2009_newsletter_16.pdf
(pdf-file ~130kb)

Newsletter no. 15

April 2-6, 2009

arctic_field_trip_2009_newsletter_15.pdf
(pdf-file ~130kb)

Newsletter no. 14

March 31- April 1, 2009

arctic_field_trip_2009_newsletter_14.pdf
(pdf-file ~160kb)

Newsletter no. 13

March 27-30, 2009

arctic_field_trip_2009_newsletter_13.pdf
(pdf-file ~150kb)

Newsletter no. 12

March 29, 2009

arctic_field_trip_2009_newsletter_12.pdf
(pdf-file ~150kb)

Newsletter no. 11

March 27-28, 2009

arctic_field_trip_2009_newsletter_11.pdf
(pdf-file ~120kb)

Newsletter no. 10

March 24-26, 2009

arctic_field_trip_2009_newsletter_10.pdf
(pdf-file ~130kb)

Newsletter no. 9

March 22-23, 2009

arctic_field_trip_2009_newsletter_09.pdf
(pdf-file ~120kb)

Newsletter no. 8

March 21, 2009

arctic_field_trip_2009_newsletter_08.pdf
(pdf-file ~100kb)

Newsletter no. 7

March 9-20, 2009

arctic_field_trip_2009_newsletter_07.pdf
(pdf-file ~100kb)

Newsletter no. 6

March 9-20, 2009

arctic_field_trip_2009_newsletter_06.pdf
(pdf-file ~100kb)

Newsletter no. 5

March 9-20, 2009

arctic_field_trip_2009_newsletter_05.pdf
(pdf-file ~140kb)

Newsletter no. 4

Sunday, March 8, 2009

arctic_field_trip_2009_newsletter_04.pdf
(pdf-file ~160kb)

Newsletter no. 3

Thursday, March 5, 2009

arctic_field_trip_2009_newsletter_03.pdf
(pdf-file ~110kb)

Newsletter no. 2

Tuesday, March 3, 2009

arctic_field_trip_2009_newsletter_02.pdf
(pdf-file ~80kb)

Newsletter no. 1

Monday, March 2, 2009

arctic_field_trip_2009_newsletter_01.pdf
(pdf-file ~120kb)

Newsletter no. 0

Background – UNCLOS (United Nations Convention on the Law Of the Sea) winter 2009 Arctic projects..

arctic_field_trip_2009_newsletter_00.pdf
(pdf-file ~160kb)

TopProject Cornerstone – spring 2009:
Test of an AUV in Alert on Ellesmere Island for collection of bathymetric data under the sea ice for the Canadian Continental Shelf Project.

Newsletter no. 18

April 10, 2009,
(pdf-file ~180kb)

Newsletter no. 17

April 8, 2009,
(pdf-file ~210kb)

Newsletter no. 16

April 7, 2009,
(pdf-file ~190kb)

Newsletter no. 15

April 6, 2009,
(pdf-file ~400kb)

Newsletter no. 14

April 5, 2009,
(pdf-file ~310kb)

Newsletter no. 13

April 4, 2009,
(pdf-file ~340kb)

Newsletter no. 12

April 3, 2009,
(pdf-file ~300kb)

Newsletter no. 11

April 2, 2009,
(pdf-file ~500kb)

Newsletter no. 10

April 1, 2009,
(pdf-file ~700kb)

Newsletter no. 9

March 31, 2009,
(pdf-file ~350kb)

Newsletter no. 8

March 30, 2009,
(pdf-file ~1.1mb)

Newsletter no. 7

March 29, 2009,
(pdf-file ~700kb)

Newsletter no. 6

March 27, 2009,
(pdf-file ~500kb)

Newsletter no. 5

March 26, 2009,
(pdf-file ~900kb)

Newsletter no. 4

March 25, 2009,
(pdf-file ~500kb)

Newsletter no. 3

March 23-24, 2009,
(pdf-file ~1.2mb)

Newsletter no. 2

Evening, March 22, 2009,
(pdf-file ~500kb)

Newsletter no. 1

March 22, 2009,
(pdf-file ~300kb)

Top

© Kontinentalsokkelprojektet - a76@a76.dk Frontier Theme