EAGER 2011 togtet med den svenske isbryder Oden

EAGER 2011 togtet med den svenske isbryder Oden

EAGER 2011 togtet (East Greenland Ridge) med den svenske isbryder Oden
er planlagt for at indsamle forskellige typer data (multibeam bathymetriske (vanddybde), subbottomprofiler, seismiske refleksions- og refraktionsdata og gravimetriske data) i området ud for Nordøstgrønland i forbindelse med Kontinentalsokkelprojektet. Togtet er organiseret i samarbejde med det svenske Polarforskningssekretariat.

EAGER 2011 togtet starter i Longyearbyen på Svalbard den 17. August og slutter sammesteds den 9. september.

Fram Strædet og Grønlandshavet

Kort der viser Fram Strædet og Grønlandshavet. Arbejdsområdet for EAGER 2011 togtet er vist med en rød ellipse.

Indsamlingen af havbundsdybdedata vil fokusere på en kortlægning af Østgrønlands Ryggen og kontinentalskråningen af den nordøstgrønlandske shelf syd for denne ryg.

Multibeam ekkoloddet vil køre kontinuert under hele togtet for at skaffe et godt grundlag for at kunne studere havbundens morfologi og de processer der har dannet havbunden. Oden er udstyret med et skrogmonteret Kongsberg EM 122 multibeam (flerstråle) ekkolod som opererer ved en frekvens af 12 kHz og indsamler data i et område under skibet med en bredde, der svarer til cirka fem gange vanddybden. Derudover bliver der kontinuert indsamlet data med Oden’s 2-8 kHz chirp sonar system SBP 120 for at kunne karakterisere de øverste 50 til 200 meter af sedimenterne under havbunden.

Den seismiske dataindsamling har til formål at undersøge, hvorledes Østgrønlands Ryggen er forbundet med den Nordøstgrønlandske shelf. De refraktionsseismiske undersøgelser, der undersøger den dybere struktur af jordskorpen, vil både bruge ocean bottom seismometer (OB S – seismiske bøjer, der bliver sat på havbunden mens målingerne foregår) og sonobuoys , der driver i overfladen. Refleksionsseismiske data indsamles med et relativt kort lyttekabel (streamer), som er ca. 300 m langt.

De seismiske linier har en samlet længde på ca. 280 nautiske mil svarende til 520 km, hvoraf 45 km vil blive indsamlet I norsk farvand.

Den seismiske kilde består af fire G-gun’s (luftkanoner), hver med et volumen på 520 cubic inch og dermed et samlet volumen på 2080 cubic inch. De fire luftkanoner er samlet to og to og ophængt i en ramme, som trækkes bagved skibet i en dybde af 9 meter. Under de refraktionsseismiske undersøgelser affyres de fire luftkanoner hvert minut med et tryk på 3000 PSI svarende til 200 bar, mens kun to luftkanoner affyres hver 12. sekund ved de refleksionsseismiske målinger.

Indsamling af oceanografiske data vil blive gennemført løbende herunder CTD casts og indsamling af vandprøver. Data vil blandt andet blive brugt til at korrigere multibeam data. Gravimetriske data vil også blive indsamlet kontinuerligt under togtet. Endeligt er et biokemisk og ornitologisk projekt tilknyttet togtet.

For mere information kontakt venligst Christian Marcussen (

(indtil 9.9.2011) derefter

), togtleder for the EAGER 2011 togtet. Korte feltrapporter
fra EAGER 2011 togtet kan findes på det Svenske Polarforskningssekretariats hjemmeside.

Den svenske isbryder Oden

Den svenske isbryder Oden – Foto: Thomas Funck, GEUS

© Kontinentalsokkelprojektet - a76@a76.dk Frontier Theme