Området nordøst for Grønland

Det mulige kravområde i området nordøst for Grønland. Området har en størrelse på cirka 63.000 km². Den grønlandske eksklusive økonomiske zone er vist med rødt, de norske fra henholdsvis Jan Mayen og Svalbard med gult. 350 sømils begrænsningslinien er vist med blåt, mens de aftalte grænser mellem henholdsvis Jan Mayen og Grønland og Svalbard og Grønland er vist med grønt.

Flerstråle ekkolods data indsamlet i området omkring Østgrønlandsryggen under EAGER2011 togtet. Baggrundsnettet er det nyeste bathymetriske kort over det arktiske ocean fra IBCAO.

Kontinentalsoklens ydre grænser ud over 200 sømil i området syd for Grønland. De røde linjer er 200 sømilegrænser fra henholdsvis Grønland og Norge, mens de sorte linjer viser de aftalte grænser med Norge. Forstør kort

Området er afgrænset af de eksklusive økonomiske zoner (EEZ) for Svalbard mod nord, for Jan Mayen mod syd og for Grønland mod vest. Afhængig af hvorvidt Østgrønlands Ryggen kan regnes for at være en undersøisk hævning har det mulige kravområde en størrelse på cirka 63.000 km2.

Siden sommeren 2002 er der gennemført tre vellykkede dataindsamlingsaktiviteter i området nordøst for Grønland blandt andet i samarbejde med Sverige og Norge:

  • 2002 blev der i samarbejde med Bergens Universitet indsamlet refraktions- og refleksionsseismiske data under GEUS2002NEG togtet med det norske forskningsskib Håkon Mosby.
  • I forbindelse med LOMROG I
    togtet med den svenske isbryder Oden i et samarbejde med det svenske Polarforskningssekretariat blev der i 2007 indsamlet både bathymetriske og seismiske data ud for Nordøstgrønland.
  • EAGER2011
    togtet indsamlede detaljerede bathymetriske data på Østgrønlands Ryggen samt refraktions- og refleksionsseismiske data igen med den svenske isbryder Oden.
  • I forbindelse med et togt med det norske forskningsskib Helmer Hanssen blev der i oktober 2012 indsamlet bundskrab to steder langs flanken af Østgrønlands Ryggen.

Med EAGER2011 togtet er arbejdet med at indsamle data i området nordøst for Grønland indenfor Kontinentalsokkelprojektets rammer afsluttet.

Regeringen har sammen med Grønlands Selvstyre den 26. november 2013 til Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS)
afleveret videnskabelig dokumentation for sit krav på kontinentalsokkel nordøst for Grønland. Det drejer sig om et område på ca. 62.000 km2 uden for 200 sømil fra Grønlands kyst mellem Grønland og Svalbard (Norge).

Det videnskabelige datamateriale, der i almindelighed betegnes som en “submission”, blev indgivet gennem FN’s generalsekretær i henhold til den procedure, der er fastlagt i FN’s Havretskonvention af 1982, som Kongeriget Danmark ratificerede i 2004. En stat har uden videre adkomst til kontinentalsoklen inden for 200 sømil fra kysten. Krav uden for 200 sømil fra kysten skal imidlertid understøttes af særlig dokumentation. Dokumentationen forudsætter indsamling af et omfattende datamateriale.
Norges kontinentalsokkel uden for 200 sømil overlapper det dansk/grønlandske krav. Efter behandlingen i CLCS vil det efterfølgende være op til parterne selv at forhandle en bilateral aftale i de tilfælde, hvor der er overlappende krav på et område.

Et sammendrag af submissionen – det såkaldte “Executive Summary”- kan downloades:

DNK2013_EX-SUM_NE-GREENLAND.pdf
(pdf-fil ~6,3 mb).

De øvrige dele af submissionen er ikke offentligt tilgængelige.

© Kontinentalsokkelprojektet - a76@a76.dk Frontier Theme