Området nord for Færøerne


Området nord for Færøerne afgrænses af 200 sømilegrænserne fra Færøerne, Island, Norges hovedland samt Jan Mayen. Problemerne med hensyn til geografisk overlappende krav i området er på forhånd løst gennem et arrangement
fra 2006 med Island og Norge. Dette arrangement indebærer en forhåndsdeling, hvor den endelige grænsedragning dog vil bero på CLCS’ indstillinger til de tre lande baseret på deres respektive submissioner. Norge fremsendte deres submission til CLCS i 2006 og fik deres endelige indstilling d. 27. marts 2009, mens Danmark og Færøerne indleverede en submission for området d. 29. april 2009 – samme dag som Island.

Den dansk/færøske submission dokumenterer en udvidelse af kontinentalsokkelen nord for Færøerne på knap 90.000 km2 uden for 200 sømilegrænsen. Submissionen er resultatet af adskillige års arbejde med indsamling af bathymetriske og seismiske data
samt bearbejdning og tolkning af disse. I foråret 2008 nedsattes en ad hoc task force under formandskab af Færøernes Direktorat for Geologi og Energi – Jarðfeingi sammen med De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) til at forberede kravdokumentationen til CLCS. I task forcen deltog repræsentanter for såvel rigsmyndigheder og institutioner som færøske myndigheder og institutioner.

Den 12 marts 2014 afsluttede Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS) behandlingen af denne delsubmission ved udstedelse af en CLCS-rekommandation,
der bekræfter den ydre grænse for kontinentalsoklen uden for 200 M.

Sammendrag af submissionen (Executive Summary): dnk2009executivesummary_s.pdf
(pdf-fil ~4Mb).

© Kontinentalsokkelprojektet - a76@a76.dk Frontier Theme