Supplerende data

Supplerende data

Animation: Jan Rasmussen, DTU Space

Princippet for gravimetriske og magnetiske undersøgelser.

  • Gravimetri og magnetik
  • Refraktionsseismik
  • Prøver

© Kontinentalsokkelprojektet - a76@a76.dk Frontier Theme