Til forsiden Udskriftsvenlig version af siden:
"Kontinentalsokkelprojektet"
http://a76.dk/index.shtml
Udskriftsdato: tirsdag 12. november 2019 kl. 16:24
Sidst ændret: 11. december 2014
© Kontinentalsokkelprojektet index.shtml


Kontinentalsokkelprojektet


Kort der viser Rigsfællesskabets fem submissionsområder (skraveret). De sorte linjer viser den eksklusive økonomiske zone (EEZ) for Færøerne og Grønland og de røde linjer 200 sømilegrænserne i det arktiske ocean. Nordpolens geografiske placering er indikeret med en hvid stjerne.
Forstør kortet

Den 29. april 2003 besluttede Folketinget, at Danmark skal ratificere FN's havretskonvention af 1982. Efterfølgende har også Færøernes Lagting og Grønlands Landsting tiltrådt denne beslutning.

Kongeriget Danmark ratificerede FN's Havretskonvention den 16. november 2004. Fra tidspunktet for ikrafttrædelsens af FN's Havretskonvention (for Kongeriget Danmarks vedkommende den 16. december 2004), har en kyststat 10 år til at fremsætte krav om udvidelse af retten til havbunden ud over 200 sømil.

For Danmark, Færøerne og Grønland er der 5 interessante områder, heriblandt selve Nordpolen.

For at kunne dokumentere kravet om retten til nye havbundsområder igangsatte Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2003 et kontinentalsokkelprojekt i samarbejde med det færøske Landsstyre og Grønlands Selvstyre og med deltagelse af danske, færøske og grønlandske institutioner.

Kontinentalsokkelprojektet har haft til opgave at identificere de områder, hvor krav om retten til nye havbundsområder kan fremsættes, samt at indsamle, tolke og dokumentere de nødvendige data for en kravfremsættelse over for FN.

Ved udgangen af 2014 er der fremsendt delsubmissioner i 5 områder til Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS): På hjemmesiden findes oplysninger om Kontinentalsokkelprojektet arbejde og generelt om FN's havretskonvention.