Tilbage Udskriftsvenlig

NYHEDER fra a76.dk

3. december 2010
Dansk/færøske krav på kontinentalsokkel syd for Færøerne indgivet til FN
Torsdag d. 2. december 2010 indleverede Regeringen sammen med Færøernes Landsstyre videnskabelig dokumentation for krav på kontinentalsokkel uden for 200 sømil vedrørende "Færø-Rockall Plateauet" til Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS). Området dækker ca. 608.000 km2 og strækker sig indtil ca. 820 sømil syd for Færøerne. Dokumentationen (en såkaldt "submission") blev indgivet gennem FN's generalsekretær i henhold til den procedure, der er fastlagt i FN's Havretskonvention af 1982, som Kongeriget Danmark ratificerede i 2004.

Submissionen vedrører det andet af de i alt fem områder, som Kongeriget Danmark gør krav på. Den første delsubmission - vedrørende området nord for Færøerne - blev indgivet i april 2009. Dataindsamling med henblik på submission pågår fortsat vedrørende områderne nord, nordøst og syd for Grønland. Samtlige fem områder skal være forelagt for CLCS senest i 2014. 

Download sammendrag af submissionen (Executive Summary):a76.dk/xpdf/sfm-excutive_summary.pdf (pdf-fil ~12Mb). 

Kravområdet i henhold til den indsendte submission
Kravområdet i henhold til den indsendte submission. Forstør figuren