Tilbage Udskriftsvenlig

NYHEDER fra a76.dk

25. januar 2017
Ny artikel om Rigsfællesskabets Kontinentalsokkelprojekt i Tidsskriftet Grønland.
Christian Marcussen og Willy Lehmann Weng har til december 2016 nummeret af Tidsskriftet Grønland (http://dgls.dk/) skrevet artiklen Rigsfællesskabets Kontinentalsokkelprojekt – ikke kun "Kampen om Nordpolen".

Artiklen giver en kort indføring i FN's Havretskonvention. Her er det specielt bestemmelserne i artikel 76, der kommer i spil for at udvide kontinentalsoklen ud over 200 sømil.
Det er Sokkelkommissionen, der gennemgår de enkelte kyststaters krav for at kunne give en anbefaling.
I Rigsfællesskabet er der fem områder, der er relevante i forbindelse med en udvidelse af kontinentalsoklen og arbejdet med at indsamle de nødvendige data startede i 2002 inden for kontinentalsokkelprojektet.
Indsamling af data i isfyldt farvand i området nord for Grønland har været specielt udfordrende. Kontinentalsokkelprojektets arbejde blev afsluttet inden for den i artikel 76 fastlagte tidsfrist på ti år og inden for de bevillingsmæssige rammer.

Artiklen giver afslutningsvis en kort status for de krav om at udvide kontinentalsoklen ud over 200 sømil i det Arktiske Ocean, der for tiden er indleveret til Sokkelkommissionen.

Læs artiklen