Tilbage Udskriftsvenlig

NYHEDER fra a76.dk

6. maj 2009
Indsamlingen af bathymetriske og gravimetriske data på havisen nord for Grønland er nu afsluttet
I løbet af april måned er der i samarbejde med Canada indsamlet bathymetriske og gravimetriske målinger på havisen nord for Grønland. Begunstiget af godt vejr kunne opmålingsarbejdet gennemføres som planlagt. Dataindsamlingen er et led i Kontinentalsokkelprojekt aktiviteter i området nord for Grønland. Senere i år gennemføres et togt med den svenske isbryder Oden.

Fra Danmark deltog søopmålerne Morten Sølvsten og Uni Bull, tekniker Henrik Agner fra Farvandsvæsenet samt Henriette Skourup fra DTU-Space.

Læs mere om afslutningen af feltarbejdet: slutberetning_bathymetri_2009_n_grld.pdf (pdf-fil ~250kb)

Læs også: Midtvejsberetning fra Ward Hunt Island Ice Camp og Aktiviteter i området nord for Grønland - Foråret 2009