Til forsiden
Om projektet
Fakta
Færøerne
Grønland
 Til forsiden > Om projektet
SitemapUdskriftsvenlig

Om Rigsfællesskabets Kontinentalsokkelprojekt

Kontinentalsokkelprojektet er forankret i Uddannelses- og Forskningsministeriet (i daglig tale Uddannelsesministeriet) . Projektets overordnede formål er at skaffe det nødvendige datagrundlag til en eventuel kravfremsættelse, at udarbejde det tekniske materiale til en kravfremsættelse samt deltage i forhandlinger med Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser hos FN i New York.

Projektet har siden 2003 fået bevillinger via den danske finanslov. Det færøske Landstyre betaler dog halvdelen af omkostningerne til dataindsamlingen i områderne ved Færøerne. Totalbudget for projektet inklusive bidrag fra Færøerne er cirka 350 mio. kr fordelt på årene 2003 til 2014.

Projektet styres af et kontaktudvalg, der godkender arbejdsplaner og budgetter. Kontaktudvalget har departementschefen i Uddannelsesministeriet som formand. Desuden er Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet, Færøernes Landsstyre og Grønlands Selvstyre repræsenteret i kontaktudvalget. Den deltaljerede planlægning af arbejdet i projektet sker i to styregrupper for henholdsvis de to færøske undersøgelsesområder og de tre grønlandske.

Jarðfeingi er sammen med GEUS projektleder for den færøske del af kontinentalsokkelprojektet mens GEUS er projektleder for den grønlandske del.

Grafik
© Kontinentalsokkelprojektet - E-mail:
Sidst ændret : Fredag 21. Feb., 2014
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!